Skip to content

Anielski chór p/e


Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,
Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie;
Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawca się narodził,
By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził.

W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,
On tym cierpieniem nędzy nam wszystko osłodzi.
Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,
Miłości cudem odkupienia On dokona.

Więc nućcie wdzięczne pienia Dzieciątku, pasterze,
I nieście wasze dary w uprzejmej ofierze:
Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności
Wywiedzie na dzień jasny w niebios kraj światłości.

Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,
Wysługą męki zniesie grzechowe przekleństwo,
Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,
By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu.


Ks. Michał Mioduszewski, Pastorałki, Kraków 1843


0106-2. Lo, Angel Bands

Lo, angel bends in still of night came down where shepherds lay
To fill the dale with visions bright and tidings glad to say:
That Christ is born of Mary, the promised day is neared,
The dawn of hope and saving grace has now at last appeared.

"Salvation" sang the angels loud to shepherds at their fold.
Tonight the Lord did send His Son, as prophets had foretold
As He weeps in the manger so on the cross He'll die;
Through greatest love and sacrifice salvation will come nigh."

O sing ye fearful shepherds, the "Gloria" from above.
Bring forth your gifts so humble with joy and greatest love.
The Child came down from heaven, for sinners far and near;
The silent Word is pleading: "Good Christians do not fear."


English version: Felician Sisters


0106-3. Celestial Choirs

Celestial choir of angels proclaim man’s salvation,
Announcing that the blessed word now has confirmation,
In manger, of a virgin, was born the Infant Savior,
To free the rightful heirs of heaven this day forever.

In want and lonely stable, the Lord is born this day,
Through His great suff’ring, He prepares for us a glorious way;
As He now weeps in manger, upon the cross He will perish;
Through His great miracle of love, salvation we cherish.


English version: Josepha Costoski