Skip to content

Anieli w niebie śpiewają


Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają;
Wesele opowiadają,
Wszechświatu znać dawają. * Kolęda.

Narodził się nam Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,
Już Izajasz prorokował,
Że się z Panny narodzić miał. * Kolęda.

Otóż się nam już narodził,
By świat z grzechów wyswobodził.
Anioł pasterzom objawił,
Że się na świat Jezus zjawił. * Kolęda.

W Betlejem, żydowskim mieście,
Tam się do Niego pośpieszcie;
Leży w żłobie łzy roniący
Zbawiciel nasz wszechmogący. * Kolęda.

Wdzięczna to nowina była,
Panna Syna porodziła.
Śpiewajmyż Mu nowe pienie
Za to Jego narodzenie. * Kolęda.

Cześć, chwała na wysokości,
Pokój ludziom na niskości;
Niech Bóg pochwalony będzie
W niebie, na ziemi i wszędzie. * Kolęda.


Ks. Michał Mioduszewski, Pastorałki, Kraków 1843