Skip to content

W tym świętym czasie

T.: LG, t. I M.: Benedyktyni, Tyniec


W tym świętym czasie oczekiwania
Równajmy ścieżki naszego życia,
By Pan nas zastał przygotowanych
Na swoje przyjście. Amen.

Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
Niech się doliny podniosą w górę,
A wszelka droga podąża prosto
Do swego celu.

Bo już się zbliża Zbawiciel świata
Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
I każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone dla nas.

A kiedy wróci na końcu czasów,
By sądzić ludzi za ich uczynki,
Niech Jego łaska i miłosierdzie
Przeważą winę.

Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
I Twego Ojca z promiennym Duchem:
Niech będzie chwała przez wieczność całą
Najświętszej Trójcy. Amen.


Exultate Deo - śpiewnik mszalny