Skip to content

Oto Pan przybywa

T i M.: ks. W. Kądziela

Ref. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia!

Pośpiesz nam, Boże, z pomocą.
Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj.
Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!

Oto Pan przybywa...

O Boże, tchnij nowe życie
I okaż swe miłosierdzie.
Ciebie czekamy z tęsknotą,
Obiecanego Zbawiciela.

Oto Pan przybywa...

Oto nadchodzi nasz Zbawca,
Aby panować nad nami.
Mocą swej wielkiej ofiary,
On zgładził grzechy całej ziemi.

Oto Pan przybywa...

Ukaż nam blask Twojej drogi,
Którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć,
Byśmy zdążali do Królestwa.

Oto Pan przybywa...

Exultate Deo - śpiewnik mszalny