Skip to content

Mądrości która

T.: Antyfony "O" M.: Miod.

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz;
Przyjdź nas nauczyć drogi roztropności,
Wieczna Mądrości.

O Adonai! Wodzu Izraela,
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela.
Przyjdź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
Z silnym ramieniem!

Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
Zamilkną króle na widok Twych cudów.
Przybądź i pospiesz, użal się złej doli,
Wybaw z niewoli!

Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
Co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może.
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy,
Więźniów z ciemnicy!

O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
Sprawiedliwości Słońce promieniste.
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
Nędznych tysiące!

Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem.
Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
Będzie zbawiony!

Śpiewnik kościelny - ks. Jan Siedlecki