Skip to content

Jezu miłości Twej

Jezu miłości Twej,
Ukryty w Hostii tej, wielbimy cud;
Żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Serce dał,
Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych, zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi, obmyły się.

I w Boskim Sercu tam,
Schronienie dajesz nam, o, Jezu mój!
Aby nas żądłem swym, wróg nasz nie dotknął w Nim,
By się przed piekła złem, lud ukrył Twój.

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake