Skip to content

Jezu drogi, Tyś miłością

Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź daj siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam!

Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej,
Obdarz ją łaskami Twymi i bądź Królem jej.

Chodź mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj.
Duszę moją łaski tchnieniem, przemień w cichy raj.

Jezu, Jezu...

Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc,
I zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc.

Jezu, Jezu...

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny