Skip to content

Panie dobry jak chleb

T: ks. J. Zawistowski M: ks. W. Kądziela

Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowie chleb rozmnożył, Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

Panie dobry jak chleb...

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Panie dobry jak chleb...

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie uczynimy,
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

Panie dobry jak chleb...

Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,
A w znaku chleba z nami pozostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Panie dobry jak chleb...

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny