Skip to content

Ja wiem, w Kogo ja wierzę

Ja wiem, w Kogo ja wierzę, miłości duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To Ten, co z nieba zstąpił, z miłości ku nam tu
I wziął mieszkanie swoje, w tym tabernakulum.

Ja wiem, w Kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc.
To Ten, przed Którym światło, migoce dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, Kogo miłuję, nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar.
To Król nad wszystkie króle, wszechwładny świata Pan,
Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych Boskich ran.

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake