Skip to content

Chrystus Pan karmi nas

Chrystus Pan, karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Duchem całym wielbię Pana, * Boga Zbawcę Jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję, * Wszystką radość życia mego.

Chrystus Pan..

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba, * Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie, * Mogli zwać błogosławioną.

Chrystus Pan...

Sprawił we mnie wielkie dzieła, * W swej dobroci niepojętej,
On Wszechmocny, On Najwyższy, * On sam jeden zawsze Święty.

Chrystus Pan...

On, który przez pokolenia, * Pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy, * I chce zostać Jemu wierny.

Chrystus Pan...

On, który swą moc objawia, * Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć, * Który pychą Mu ubliża.

Chrystus Pan...

W mocy Jego odjąć władzę, *A wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić, * Głodem wstrząsnąć bogatego.

Chrystus Pan...

On się ujął za swym ludem, * Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie, * Obietnicy swej nie złamał.

Chrystus Pan...

T: Łk 1:46-55 "Magnificat" tł.: ks. W. Danielski, M: J. Galineau Sj, opr. Ks. I. Pawlak