Skip to content

Bądźże pozdrowiona

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Bądźże pozdrowione, drzewo żywota,
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Witaj Jezu...

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!

Witaj Jezu...

Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie,
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.

Witaj, Jezu...

Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!

Witaj, Jezu...

Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie,
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

Witaj Jezu...

Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

Witaj, Jezu...

Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

Witaj, Jezu...

Bądźże pozdrowiony, Wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

Witaj, Jezu...

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny (T: ks. Jarynkiewicz)