Skip to content

Błogosławiony bądź Ojcze


Błogosławiony bądź Ojcze, - bo w nieskończonej miłości,
dałeś nam Syna swojego - i w mocy Ducha Świętego
przyjął On ciało Maryi - przed dwoma tysiącami lat.
On stał się naszym Zbawieniem, - wierny w miłości do końca,
i naszą drogą do Ciebie - ku nowej ziemi i niebu,
gdzie w Twych otwartych ramionach - strudzony pielgrzym odpocznie.

Uwielbiony bądź Ojcze nasz, - Tobie chwała, cześć!
Przez Jezusa w Duchu Świętym, - Tobie chwała, cześć!
Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król!
Błogoslawimy Święte Imię Twe i wywyzszamy Cię.

Pomóż nam wrócić do Ciebie, - porzucić swe dawne drogi,
a radość pośród narodów - przez pojednanie zagości
i wzniesie się pieśń pokoju - pod niebem całego świata.
Daj, byśmy byli posłuszni - natchnieniom Twojego Ducha,
karmieni Słowem Jezusa - naśladowali Go z wiarą,
stojąc u stóp Jego krzyża - pili ze źródła Twej łaski.

Uwielbiony bądź Ojcze nasz...

Mocą swojego Ducha, - wspomagaj Twój Święty Kościół,
byśmy głosili Chrystusa - przez wszystkie dni swego życia
i podążali ku Tobie - do domu naszego Ojca.
Spraw, byśmy byli jednością, - by świat uwierzył w Jezusa,
niech wszyscy ludzie odkryją, - że są Twoimi dziećmi,
niech dla każdego człowieka - dzień każdy będzie źródłem łaski.

Uwielbiony bądź Ojcze nasz...

 

Exultate Deo, nr 145, wyd. 9, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl