Skip to content

Marana tha!

T: K. Ballestrem OFM Cap., tł. Ks. S. Sierla
M: K. Ballestrem OFM Cap.

Marana tha! Przyjdź Jezu Panie,
W swej chwale do nas zejdź!
Marana tha!
Usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki.

Jak rosy chłód na spragniony grunt,
Jak dobry chleb na głodnego dłoń!

Marana tha!

W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
Przez Ciała, Krwi, tajemniczą moc.

Marana tha!

Gdy miłość swą, okażemy w krąg
Przychodzisz jak dziś na ziemię swą.

Marana tha!


Źródło: Śpiewnik archidiecezji katowickiej