Skip to content

Ach ubogi żłobie, p/e


Ach ubogi żłobie, * Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo, * W maleńkiej osobie. (2)

Zbawicielu drogi, * Takżeś to ubogi!
Opuściłeś śliczne niebo, * Obrałeś barłogi.

Czyżeś nie mógł sobie, * W największej ozdobie
Obrać pałacu drogiego, * Nie w tym leżeć żłobie.

Na twarz upadamy, * Czołem uderzamy,
Witając Cię w tej stajence * Między bydlętami.

Zmiłuj się nad nami, * Obmyj z grzechów łzami,
Przyjmij serca te skruszone, * Które Ci składamy.


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838


0134-2. Poor and lowly manger

Poor and lowly manger, * I behold naught stranger.
Heaven’s glory lies Incarnate * In the Infant Savior. (2)

Savior of all nations, * Our desired Salvation
Humbly lies there in the manger, * Beyond expectation.

Couldst Thou not, O Savior, * In Thy lordly grandeur
Choose a place of greater splendor, * Not a lowly manger?

We bow down before Thee, * Silently adore Thee,
Where between the ox and donkey, * Lies the King of glory.

Spare us, Lord, we’re pleading; * To our tears give heeding,
Grant us our heart’s desire, * Fervently repeating!


English version: Felician Sisters


0134-3. Lowly Manger

Ah, poor lowly manger, * What do I behold here?
Sight more precious than hath heaven * In this tiny stranger. (2)

Blessed Infant Savior, * Poor art Thou, Redeemer;
Choosing poverty among men * Leaving heaven’s splendor. (2)

On our knees, we praise Thee, * Bowing heads, adore Thee:
Thou art with the sheep and oxen * When we come to greet Thee. (2)


English version: Josepha Contoski